Schoolkoor en blokfluitles


Op basisschool Alfonsus worden blokfluitlessen gegeven door onze speciaal daarvoor opgeleide leerkracht Wies Tollens. Ook is er een schoolkoor. Het koor wordt geleid door Wies Tollens met begeleiding van Hans Venderbosch op de piano. Het schoolkoor oefent elke week en treedt op bij verschillende gelegenheden.