Kunst en cultuur

Het ontwikkelen van creativiteit is een belangrijke doelstelling van het onderwijs op onze school. Daarom spelen expressie- en cultuuractiviteiten al jaren een belangrijke rol in onze school. Niet voor niets profileren we onszelf als kunst- en cultuurschool.

Wij willen dat onze leerlingen:

 • zich op verschillende manieren kunnen uiten;
 • met vele technieken in aanraking te komen;
 • kennismaken met kunst en cultuur;
 • de betekenis van cultureel erfgoed kennen;
 • onze hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit kennen;
 • bewuster kijken naar schilderijen en beelden, luisteren naar muziek, genieten van taal en beweging;
 • culturele en kunstzinnige uitingen en hun leefomgeving waarderen;
 • ruimte krijgen voor individuele ontwikkeling;
 • gelegenheid krijgen om te scheppen;
 • mengvormen voor het stimuleren van individueel en gemeenschappelijk leren aangeboden krijgen;
 • verschillende culturen leren kennen;
 • plezier beleven in het ervaren, creëren, vervaardigen en musiceren;
 • leren eigen keuzes te maken en ruimte te bieden voor eigen initiatief.

  Ouders en verzorgers spelen bij elke culturele en kunstzinnige activiteit een belangrijke rol.