Wij zijn een fijne en gezellige groep 6 van 16 jongens en 6 meisjes!

We hebben een meester én een juf! We gaan dit jaar veel leren. Naast rekenen, taal en spelling krijgen we ook Engels, studievaardigheden, biologie, geschiedenis, topografie, begrijpend lezen, aardrijkskunde… yes! We werken ook veel met ons eigen chromebook.

Elkaar helpen, elkaar respecteren en met elkaar samenwerken staan in onze groep centraal.
Wist je dat wij ontzettend goed in stilte kunnen werken als groep? En ook dat we van grapjes houden? Wist je dat meester Xander heel muzikaal is? En juf Britt heel goed kan kletsen? 

We gaan er met zijn allen een heel tof jaar van maken!