Ouderraad

De ouderraad ondersteunt de school in allerlei praktische zaken en bij verschillende activiteiten. Over het algemeen gaat het om het volgende:

  • ondersteuning en organisatie van diverse festiviteiten;
  • het verrichten van hand- en spandiensten;
  • ondersteuning bij lief en leed.
De ouderraad komt regelmatig met een afvaardiging van het schoolteam bij elkaar. De ouderraad int namens de school een vrijwillige ouderbijdrage van de ouders/verzorgers. Deze vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt om activiteiten te kunnen betalen (zoals het sinterklaasfeest, het kerstfeest, carnaval en het paasfeest). Daarnaast vraagt de ouderraad een bijdrage voor de schoolreisjes en schoolkampen. Meer informatie vindt u in de kalender/Schoolgids deel B.

Hier vindt u informatie over de ouderbijdrage 2021-2022
Hier vindt u de financiële verantwoording 2021- 2022