Rapport

Ouders/verzorgers ontvangen drie keer per schooljaar een rapportage over de ontwikkeling van hun kind(eren). De eerste rapportage is mondeling, daarna volgen twee fysieke rapporten.

Het rapport wordt op de rapportavond aan de ouders/verzorgers uitgereikt. Kinderen uit groep 1 én kinderen die gedurende het schooljaar instromen, krijgen hun eerste rapport als ze minimaal 8 weken op school zitten. De data van deze gesprekken kunt u terugvinden in de schoolkalender.