Groep 8 is het laatste jaar van de basisschool en we groeien langzaam toe naar het voortgezet onderwijs. Dit jaar gaan we al kijken op het voortgezet onderwijs en krijgen we in maart ons definitieve advies. We gaan natuurlijk ook nog op kamp en zorgen voor een leuk afscheid. 

Naast vakken als rekenen, taal en spelling hebben we ook Engels, studievaardigheden en wereldoriëntatie. We leren zelfstandig werken, plannen en organiseren door onze weektaak en agenda. Er is bij ons ook aandacht voor het leren leren. Verder werken we regelmatig aan projecten en samenwerkingsopdrachten. Allemaal vaardigheden die nodig zijn in het voortgezet onderwijs!