Onderzoekend en ontwerpend leren

Onze maatschappij verandert in hoog tempo: ontwikkelingen gaan snel en kinderen hebben andere vaardigheden nodig dan vroeger. Kritisch denken, actief leren, informatie zoeken, creatief problemen oplossen, presenteren en samenwerken worden steeds belangrijker. Om hierop in te spelen zoeken we continu naar vormen van leren en talentontwikkeling waarin deze vaardigheden aan bod komen. Dat doen we onder andere door lesthema’s gebaseerd op kennis uit wereldoriëntatie, zaakvakken en wetenschap en technologie. We maken hierbij gebruik van de methode ‘Blink’, die geïntegreerd werkt aan Onderzoekend & Ontwerpend leren.

Binnen ons team zijn er in de afgelopen jaren diverse stappen gezet op het gebied van wetenschap & technologie, talentontwikkeling en actief leren. De komende jaren gaan we verder met het verfijnen en uitbreiden van deze toekomstgerichte ontwikkeling.