Hoogbegaafdheid

Op basisschool Alfonsus streven we naar passend onderwijs voor ieder kind, dus ook voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij hebben vaak meer en andere uitdagingen nodig om het beste uit zichzelf te halen. Wij zijn van mening dat er in eerste instantie binnen de eigen groep verrijking en verdieping (vervangende leerstof) moet plaatsvinden. Mocht er meer uitdaging nodig zijn en is er bij een leerling aantoonbaar sprake van hoogbegaafdheid, dan komt deze leerling vanaf groep 5 in aanmerking voor een zogenoemde plusklas. Vanaf de kleutergroepen beginnen we al voorzichtig met determineren.