Welkom in groep 5!

Wij zijn een enthousiaste groep van 25 kinderen.
Samen met juf Anouk & juf Mirjam gaan we er een fantastisch jaar van maken.

In onze groep wordt samen gelachen, gespeeld en geleerd.
Wij krijgen Rots & Watertraining en gaan het beste uit onszelf en de ander naar boven halen.
Muziek krijgen we van onze vakdocent juf Sheryl en meneer Job geeft ons op dinsdag en vrijdag gym. Naast rekenen, begrijpend lezen, taal en spelling besteden we veel aandacht aan o.a. studievaardigheden, wereldoriëntatie en Engels.

Voor verschillende vakken waaronder rekenen werken we op ons eigen Chromebook. 
We werken regelmatig samen aan verschillende opdrachten en Energizers.

Kortom: we hebben het fijn met elkaar!