De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de MR is er ook de overkoepelende Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van de stichting KOE. Hierin worden soortgelijke taken uitgevoerd als in de MR, maar dan op overkoepelend KOE niveau.