SCHOOLTIJDEN

Groep 1 en 2

Maandag t/m donderdag     8.30 uur - 14.15 uur
Vrijdag:                                    8.30 uur - 12.00 uur

Als halverwege een schooljaar een instroomgroep 1 begint, gaan deze kinderen vier dagen (maandag tot en met donderdag) naar school. Het daaropvolgende schooljaar gaan deze kinderen opnieuw naar groep 1, daardoor maken ze meer dan voldoende onderwijsuren.

Groep 3 tot en met 8
Maandag t/m vrijdag     8.30 uur - 14.15 uur