Ouders

Goede contacten met onze ouders zijn onmisbaar. Wij zien ouders als partners in de opvoeding en in  het onderwijs. Op de Alfonsus streven we daarom naar optimale betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kind(eren). Een actieve betrokkenheid stimuleert  de motivatie en bevordert de prestaties van de kinderen.
Daarnaast is de betrokkenheid van onze ouders bij het wel en wee op school groot. Er heerst een groot saamhorigheidsgevoel op basisschool de Alfonsus.
In de tabbladen hiernaast vindt u allerlei informatie die voor u als ouders belangrijk kan zijn.