Schoolraad

Op onze school krijgen de leerlingen onderwijs. Af en toe wordt er wat veranderd. Denk aan een nieuwe rekenmethode of een nieuw speeltoestel. 
Maar wie kan daar nou beter over meedenken dan een kind zelf?
Dat bedachten wij als school ons een poos geleden en richtten daarom de schoolraad op.

Vanaf de groepen 6 wordt er uit iedere klas een leerling aangewezen die zich kan plaatsen in de schoolraad. Stel je voor: er zit een stoeptegel los op het schoolplein of je hebt een idee om de school te helpen. Dan kan je terecht bij een lid van de schoolraad of je kan het bericht op papier zetten en in de postbus van de schoolraad doen. Dat idee wordt dan in de eerstvolgende schoolraadvergadering besproken.

In de schoolraad worden ook allerlei andere onderwerpen besproken.
Leerlingen kunnen dus terecht bij leden van de schoolraad, maar ook de leden doen regelmatig een rondvraag in de klas voor tips en tops over activiteiten en evenementen. Die kunnen dan verwerkt worden in de volgende evenementen en activiteiten op school. In de schoolraad heeft iedereen een belangrijke taak, of je nou notuleert of de vergadering voortzet. Kom jij ook bij de schoolraad?