Schoolraad

Wij vinden dat onze leerlingen mee mogen denken en praten over hun eigen school. Daarom hebben we sinds 2004 een schoolraad, waarin leerlingen en leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Samen praten ze over allerlei dingen die te maken hebben met onze school. Wat kan beter op school? En wat vind je juist heel goed gaan? Leerlingen kunnen dit aangeven door een briefje in de ideeënbus te gooien. In de schoolraadvergaderingen wordt geprobeerd oplossingen te vinden voor vragen of opmerkingen van leerlingen. Er wordt ongeveer eens per maand vergaderd.