Schoolraad

Op de Alfonsusschool krijgen circa 450 leerlingen les door middel van
21ste eeuws onderwijs. En af en toe wordt er wat veranderd. Denk aan een nieuwe rekenmethode of een speeltoetsel.
Maar wie kan daar nou beter over meedenken dan een kind zelf? Dat bedacht de Alfonsusschool een hele poos geleden en richtte de schoolraad op.
Vanaf de groepen 6 wordt er uit iedere klas een leerling aangewezen die zich kan plaatsen in de schoolraad.
Stel je voor: er zit een stoeptegel los op het schoolplein of je hebt een idee om de school te helpen. Dan kan je terecht bij een lid van de schoolraad of je kan het bericht op papier zetten en in de postbus, die in de koffiekamer staat, doen. Dat idee wordt dan in de eerstvolgende schoolraadvergadering besproken.
In de schoolraad worden ook allerlei andere onderwerpen besproken.
Leerlingen kunnen dus terecht bij leden van de schoolraad, maar ook de leden doen regelmatig een rondvraag in de klas voor tips en tops over activiteiten en evenementen. Die kunnen dan verwerkt worden in de volgende evenementen en activiteiten op school.
In de schoolraad heeft iedereen een belangrijke taak. Uiteindelijk kun je, als je in groep 8 zit, notulist of voorzitter van de schoolraadvergadering worden. Momenteel is Gwen notuliste en is Jenna (beiden uit groep 8) voorzitter van de schoolraad. Gwen vat de vergaderingen samen en zet dit op papier. Jenna, als voorzitter, voert het woord in de vergaderingen en zorgt dat alle schoolraadleden hun mening kunnen geven.

Verder zitten de volgende kinderen dit schooljaar in de schoolraad: Bram, Tom, Naqiah, Kamiel, Gwen, Jenna en 2 juffen van onze Alfonsusschool.