Leerlingenzorg

Op de Alfonsusschool proberen wij op een zo goed mogelijke manier in te spelen op de verschillende onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Niet elk kind leert in hetzelfde tempo en op dezelfde manier en wij willen onze leerlingen zoveel mogelijk onderwijs op maat bieden. De leerkracht is hier als eerste verantwoordelijk voor. Mocht er extra zorg nodig zijn, binnen of buiten de groep, dan gaat dat in overleg met de intern begeleider.  Zo nodig wordt de deskundigheid van het Steunpunt KOE geraadpleegd.
Zie het Schoolondersteuningsprofiel.