Hallo, dit zijn de kinderen uit groep 3. Dit jaar leren we lezen, schrijven en rekenen. Naast de gewone oefeningen speelt bewegend en spelend leren een belangrijke rol in onze groep. We werken individueel en ook samen.
Naast het harde werken is er ook ruimte voor muziek, creatief, gym, bewegen en spel. We gaan er samen een heel mooi jaar van maken!