Digitaal onderwijs

We leven in een digitale wereld. Daarom werken we in alle groepen met iPads, tablets en Chromebooks. In alle klaslokalen gebruiken we digitale schoolborden. Ook is de volledige schooladministratie en het leerlingvolgsysteem geautomatiseerd. Daarnaast hebben we veel aandacht voor het thema ‘mediawijsheid’. Kinderen groeien tegenwoordig op met WhatsApp, Facebook en Instagram. We vinden het belangrijk dat onze leerlingen weten hoe ze hier veilig mee om moeten gaan. Daarom geven we in de groepen 5 tot en met 8 tien keer per jaar een les over dit thema. We gebruiken hiervoor de lessencyclus ‘Mediawijsheid’ van Kidsweek.