Gescheiden ouders

Als school is het onze wettelijke verplichting om ouders/verzorgers die gescheiden leven op dezelfde manier van informatie te voorzien. Ook de ouder/verzorger die niet voor het kind kan of mag zorgen heeft volgens de wet recht op informatie (Wetboek 1 artikel 377). Het is de wettelijke plicht van de verzorgende ouder/verzorger de andere ouder/verzorger op de hoogte te houden van belangrijke zaken die hun kinderen betreffen, dus ook de schoolontwikkeling.