Sociale veiligheid

Sociale veiligheid is op de Alfonus erg belangrijk. Dit laten we in onderstaande onderwijsactiviteiten zien. Wij vinden dat een kind in een sociaal veilige school beter tot leren en presteren kan komen.