Onze school

Missie en Visie

Missie
We zijn ervan overtuigd dat goed basisonderwijs bijdraagt aan een goede ontwikkeling van het kind, binnen het gezin en in de maatschappij.
We staan voor een brede ontwikkeling van het kind, op sociaal-emotioneel en cognitief gebied. We bieden een veilige en uitdagende omgeving waarin leerlingen de aandacht en de ruimte krijgen om zichzelf te ontdekken en zichzelf te zijn. Leerlingen ontwikkelen eigenwaarde en zelfredzaamheid. Iedereen mag er zijn.

Visie
We geven kwalitatief hoogwaardig basisonderwijs. We werken, leren en spelen samen en werken met passie en plezier aan leerdoelen. We streven naar een leeromgeving die ieder kind op zijn eigen niveau uitdaagt. Als professional werken we planmatig en maken we bewuste keuzes over de manier waarop we de doelen halen, met inzet van digitale middelen. Digitale geletterdheid heeft als doel om leerlingen op eigen kracht te leren functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats innemen. We ontwikkelen bij onze leerlingen eigenaarschap van hun leren, door talenten te laten ontdekken.

We zorgen samen voor een open en veilige sfeer met de leerlingen, ouders, collega’s, specialisten en andere betrokkenen. We benadrukken het positieve. We hebben aandacht voor elkaar en de wereld om ons heen.

We zijn een lerende organisatie en ontwikkelen onszelf en ons onderwijs voortdurend. Daarbij maken we gebruik van elkaars expertise en, wanneer nodig, vullen we dit aan met externe expertise.

Bewegen vormt een belangrijk onderdeel. We bouwen de mogelijkheden uit om bewegen te integreren in de lessen.