Stichting SWV 23-02

Onze school is verbonden aan de Stichting SWV 23-02. Dit samenwerkingsverband zorgt ervoor dat ieder kind onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. De samenwerking tussen jeugdzorg, onderwijs en gemeente maakt het mogelijk passend onderwijs en passende opvoed- en opgroeiondersteuning aan kind en gezin te bieden. SWV 23-02 werkt samen met de gemeenten Enschede, Hengelo, Borne, Hof van Twente, Haaksbergen, Oldenzaal, Losser en Dinkelland. Meer weten? Kijk dan op http://www.swv2302.nl/