Wij zijn een gezellige en fijne groep 5 met 14 jongens en 6 meisjes. Wij willen dit jaar veel leren en dat leren wij natuurlijk door de vakken die wij in elke klas krijgen zoals rekenen, taal en spelling. Ook krijgen wij dit jaar veel nieuwe vakken zoals Engels, studievaardigheden, biologie, geschiedenis en aardrijkskunde. We werken vanaf dit schooljaar ook op de Chromebooks!
Het mooie is dat wij ook veel leren tijdens het buitenspelen, knutselen, tekenen en gymmen. Wij zijn een groep waarin wij elkaar willen helpen, respecteren, elkaar complimenten geven en met elkaar willen samen werken.
Wij gaan er dit jaar samen met juf Britt en juf Els een monsterlijk goed jaar van maken!