Onze school

Missie en identiteit

Elke dag met plezier naar school gaan, dat gunnen wij ieder kind! Daarom willen wij dat onze leerlingen zich bij ons op school veilig en geborgen voelen. Alleen dan kunnen kinderen zichzelf optimaal ontwikkelen. Vertrouwen, respect voor elkaar en je omgeving en je verantwoordelijk voelen voor je eigen gedrag zijn bij ons op school vanzelfsprekend.
Leren met hoofd, hart en handen!
We vinden dat leren met het hoofd en leren met het hart en handen in balans moet zijn. Want leren doe je niet alleen met je hoofd. Kunst, cultuur, muziek, sport en de creativiteit van kinderen spelen dan ook een belangrijke rol bij ons op school. Zo halen we het beste in ieder kind naar boven.

Bij ons op school:

  • Kunnen kinderen zich ontwikkelen naar eigen aanleg en tempo
  • Heerst een fijne en veilige sfeer
  • Gaan we uit van wat kinderen kunnen
  •  Bieden we zorg en begeleiding op maat
  •  Oefenen we met zelfstandig werken
  • Hebben we aandacht voor onze multiculturele samenleving
  • Gaan we mee met technologische ontwikkelingen
  •  Zijn normen, waarden en levensbeschouwing(en) belangrijk
  •  Ziet onze school er netjes uit
  •  Werken ouders/verzorgers, kinderen, leerkrachten en ondersteunende instanties goed samen

Identiteit:

Als katholieke school zijn waarden als openheid, vertrouwen en wederzijds respect belangrijk. We luisteren naar elkaar, hebben aandacht voor elkaar, oog voor elkaar en houden rekening met elkaar. Dat betekent dat we ook open staan voor andere geloofsovertuigingen en levensbeschouwingen. We verwachten wel dat ouders/verzorgers onze geloofsovertuiging respecteren en dat alle kinderen deelnemen aan de levensbeschouwelijke activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden, zoals vieringen en godsdienstlessen.