Welkom in groep 5!

Wij zijn een ontzettend leuke klas.
Dit jaar maken we kennis met nieuwe vakken en hier zijn we (grotendeels) reuze enthousiast over. Engels, Blits (studievaardigheden), Nieuwsbegrip (begrijpend lezen), Blink (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek) en bewegend leren zorgen voor een extra stimulans. Verder werken we veel op onze Chromebook!
We zijn erg druk met het oefenen van de tafels. Dit jaar staat tafeldiploma C en D op het programma welke velen al gehaald hebben, toch blijven we herhalen omdat dit echt nodig is.
Voor veel kinderen is er nog behoorlijk wat werk aan de winkel, v.w.b. het klokkijken. Zowel digitaal als analoog behandelen we dit jaar.
We zijn met een nieuwe methode voor rekenen gestart namelijk WIG 5 en dit is de nieuwste versie.
We krijgen twee keer per week gym van de vakleerkrachten Felix en Kevin, jeujjjj!
Om de week hebben wij muziekles van juf Bianca. Ook hier zijn we erg blij mee.
In de zomer doen er altijd veel kinderen uit de groepen 5 mee aan het Beeballtoernooi omdat wij erg sportief zijn.
We krijgen ook nog een geweldige creatieve workshop genaamd “spray paint”.
Aan het einde van het schooljaar is ons een te gek schoolreisje beloofd, naar een supercool pretpark met achtbanen!
Dit schooljaar kan al bijna niet meer stuk! (de nare coronatijd weggelaten)!

 Groetjes van ons allemaal en wie weet, tot ziens!